ממירי תקשורת Modbus Gateway

ממיר תקשורת מ- Modbus RTU / ASCII סריאלי עם אופציה לפורט 1, 2 או 4 [באותה יחידה ] לתקשורתTcp ip  Modbus עם 1 או 2 פורטים של Ethernet [נפרדים IP שונה]

יציאות
Ethernet תומכות בכל אחת מהן עד 16 התקנים TCP ] לקוח או שרת]

יציאות טוריות כל אחת עד 128 התקנים ברשת [עד 4 יציאות טוריות]


מתג DIP לבחירה של מצב RS-485

בידוד טורי גבוה מתח - 2
KV

  

UL61010 with Class 1 Div 2 HazLoc

 

 

  מידע נוסף על Modbus Gateway
עבור לתוכן העמוד

בקרים מתוכנתים PLC, צגים ופנלי מפעיל HMI, משדרים חכמים, מתגי תקשורת, ממירי תקשורת, שליטה ובקרה מרחוק, מדידות מהירות ומדוייקות, מערכות ניטור והתראה, אינטגרציה לפרויקטים