HMIControl

HMIControl (הגדל)

צג מפעיל HMI משולב עםן בקר מתוכנת ורשיון CoDeSys. מגוון אפשרויות לשילוב כניסות ויציאות דיסקרטיות ואנאלוגיות.

שילוב יכולות וביצועים מהמעלה הראשונה ביחד עם עיצוב מודרני ויוצא דופן.
מסך מגע עתיר ביצועים, טכנולוגיית ה-LED, דגמים בעלי בהירות גבוהה במיוחד להתקנה בשמש ישירה וטמפרטורה חריגה, מאות פרוטוקולי תקשורת למירב הבקרים והרשתות, Ethernet מובנה, USB, יציאה טורית, מודולים אופציונאלים לתאום fieldbus ורשתות.

5 שנות אחריות!!!

  מידע כללי HMI+PLC
עבור לתוכן העמוד

בקרים מתוכנתים PLC, צגים ופנלי מפעיל HMI, משדרים חכמים, מתגי תקשורת, ממירי תקשורת, שליטה ובקרה מרחוק, מדידות מהירות ומדוייקות, מערכות ניטור והתראה, אינטגרציה לפרויקטים